Skod smøgen og drik mælk
Information Opinion 03. december 1998
Af FINN EDLER von EYBEN dr.med.

Tobak dræber for tiden dobbelt så mange danskere som for stor indtagelse af mættet fed


SUNDHED
Den 27. november hævdede Emil Bier i et indlæg i Information, at mælk er et stof som dræber cirka 23.000 mennesker om året. Argumentet er, at hjertekarsygdomme ville kunne udryddes næsten totalt, ved at man fik ændret kostvanerne, således at indholdet af mættet fedt blev meget lavt.
Det farlige ved at gentage den såkaldte kolesterolhypotese på denne måde er, at et enkelt produkt, mælk udpeges til at være den eneste forskel mellem gennemsnitsdanskeren og gennemsnitspersonen på Kreta, selv om denne måske får meget mere fysisk aktivitet hver dag, spiser flere grøntsager, oftere lever i en kernefamilie uden to voksne udearbejdende osv.
Hjertekarsygdomme udmærker sig ved at skyldes flere forskellige kardiovaskulære risikofaktorer, for eksempel højt blodtryk, rygning, familiær arv - ikke kun indtagelse af for meget mættet fedt.

Værst for de nederste lag
Dødeligheden af hjertekarsygdomme er faldet dramatisk i de sidste 10 år, hvor hyppigheden af rygning i den danske befolkning er aftaget med en procent om året. Udviklingen har en skæv fordeling i samfundet, idet forbedringen kun er sket i de fire øverste socialgrupper, men ikke er noteret for den nederste socialgruppe. Den samme socialt skæve fordeling ses i udviklingen i faldet i hyppigheden af rygning.
Det er derfor usandsynligt, at dødeligheden af hjertekarsygdomme udelukkende skulle skyldes mælk, og langt mere rimeligt at tilskrive en tredjedel af disse dødsfald til rygning.
Kolesterolhypotesen fik tilsvarende et klart skud for boven i det såkaldte 4S hjertestudie af patienter, der havde overlevet deres blodprop i hjertet. Den gruppe, der blev tilfældigt udvalgt til at få et kolesterolsænkende middel fik en reduktion i deres dødelighed i forhold til kontrolgruppen på en tredjedel, og ikke de 66-95 procent, som Emil Bier mener skulle have været tilfældet.
Der er dokumentation for, at rygning dræber over 10.000 danskere om året. Rygning er hovedårsag til de to sygdomme der tilsammen udgør den største gruppe for at danskere har en overdødelighed i forhold til de andre nordiske lande, lungekræft og kronisk bronkitis. De to sygdomme tegner sig tilsammen for halvdelen af overdødeligheden hos mænd og en fjerdedel af overdødeligheden hos kvinder ifølge Sundhedsministeriets middellevetidsrapporter. Og hyppigheden af lungekræft blandt danske kvinder, allerede den største i Vesteuropa, forventes at stige til det dobbelte i løbet af de næste ti år.
Hjertekarsygdomme spiller ingen tilsvarende rolle for den forholdsvis ringe danske middellevetid.
Så det er et udokumenteret skøn når Emil Bier konkluderer "at mælke- og kødfedt dræber to til fire gange så mange danskere som tobak". Virkeligheden er, at tobak for tiden dræber dobbelt så mange danskere som for stor indtagelse af mættet fedt.

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=19981203s11a03