Det Grevelige Våben

Det Grevelige våben som det er vist i adelspatentet.

Geheimekonferensraad og Gesandt i Frankfurt, Friedrich Baron af Eyben ved resolution af 17. Oktober 1817 og Patent af 16. November 1827 optaget i den Danske lensgrevestand med følgende våben:

”En guldbevæbnet blå ørn med 3 søm på Hovedet og et grønt Kløverblad fra hver Vinge i Guld-felt; på Skjoldet 3 grevekronede Hjelme II, I og III,  I: Ørnen som i Skjoldet,  II: 2 halv blå halv Guld-Vesselhorn,  III: en blå Ørnevinge. Skjoldholdere ere en jernklædt Ridder med en blaa Strudsfjer paa Hjelmen mellem 2 gule holdende en rød Standart med hvidt Kors, i hvis Midte ses et blaat Ørnehoved med 3 Søm, og en oprejst tilbageseende naturlig Løve holdende en blaa Standart.”

Læs her om heraldik – hvad de forskellige elementer i et våbenskjold betyder.

Denne grevelige slægt uddøde på mandssiden den 5. August 1889 med Friedrich Fritz Adolph Gottlieb Greve af Eyben. En yngre søn, Adolph Friedrich (Fritz) Greve af Eyben, var død 11 år tidligere i Egypten, kun 23 år gammel. Agnes Marie Comtesse von Eyben levede indtil 1899 og var den person, der overleverede mange af de slægtsmalerier, der i dag befinder sig i familiens varetægt. Med hende uddøde også den kvindelige side af den grevelige slægt.