Notater


Match 1 til 50 fra 62

      1 2 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 1 Adelheid Henriette Louise Caroline von Eyben b. 7 Mar 1808 d. 25 Jul 1882
+ Christian Ferdinand Friedrich Pechlin von Løvenbach b. 22 Jan 1789 d. 28 Oct 1863
2 Polyxene Adelheid Louise Elise Pechlin von Lövenbach b. 22 Feb 1834 d. 25 May 1910
+ Erik Christian Hartvig Rosenørn-Lehn b. 26 May 1825 d. 5 Oct 1904
3 Anna Christiane Adelheid Rosenørn-Lehn b. 23 Apr 1857 d. 22 Sep 1915
+ Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig-Lehn b. 10 Jun 1853 d. 24 Feb 1909
4 Christian Erik Julius Ahlefeldt-Laurvig-Lehn b. 6 Aug 1878 d. 7 Feb 1959
+ Sophie Magdalene (Lenna) Reedtz-Thott b. 6 Sep 1884 d. 14 Mar 1951
5 Anna Sophie Ahlefeldt-Laurvig
5 Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig b. 16 Sep 1908 d. 19 Sep 1937
5 Axel Ahlefeldt-Laurvig b. 14 Aug 1910 d. 13 Dec 2000
+ Audrey Joan Garret
6 Christian Torben Ahlefeldt-Laurvig
6 Thomas Ahlefeldt-Laurvig
5 Lennart Ahlefeldt-Laurvig b. 4 May 1916 d. 28 Apr 1945
4 Erik Otto Sigismund Ahlefeldt-Laurvig b. 3 Aug 1880 d. 10 Jul 1967
+ Fritze Pepina Tesdorph b. 23 Oct 1885 d. 10 Jun 1967
5 Claus Ahlefeldt-Laurvig b. 2 Sep 1909 d. 11 May 1983
5 Ulrik Ahlefeldt-Laurvig b. 6 Aug 1913 d. 16 May 1980
5 Irene Ahlefeldt-Laurvig
+ Niels Krag-Juel-Vind-Frijs b. 10 Feb 1910 d. 29 Aug 1959
5 Drude Ahlefeldt-Laurvig
+ Carl Frederik Gustav Rosenørn-Lehn
+ Eva Knuth b. 31 Jan 1911 d. 11 Oct 1959
5 Lilith Anna Margrethe Eriksdatter Ahlefeldt-Laurvig b. 10 Feb 1941 d. 27 Dec 1964
4 Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig b. 28 Jun 1882 d. 19 Jun 1887
4 Julius Ahlefeldt-Laurvig b. 16 Aug 1889 d. 26 Jul 1964
+ Edele Sophie Charlotte Elisabeth Cederfeld de Simonsen b. 25 Jun 1893 d. 30 Dec 1984
5 Mogens Ahlefeldt-Laurvig b. 26 Jan 1918 d. 23 Dec 1996
+ Irene Veni b. 12 Oct 1916 d. 29 Sep 1985
+ Aase Købsted
5 Johan Benedict Ahlefeldt-Laurvig b. 14 Jul 1919 d. 28 Jan 1920
5 Beke Ahlefeldt-Laurvig
+ Christian Benedict Frederik Reventlow b. 31 Oct 1915 d. 2 Aug 1984
6 Alette Reventlow
6 Sybille Reventlow
6 Christian Ditlev Ludvig Reventlow
5 Helle Ahlefeldt-Laurvig
+ Folmer Wisti b. 1908 d. 17 Oct 2000
3 Margarethe Christine Lucie Rosenørn-Lehn b. 14 Apr 1859 d. 30 Dec 1887
+ Adam Vilhelm Knuth b. 5 Sep 1854 d. 22 Oct 1888
3 Edle Frederikke Rosenørn-Lehn b. 6 Jul 1860 d. 2 Jul 1921
+ Wilhelm Christian Wedel Jarlsberg b. 20 Feb 1852 d. 6 Sep 1909
3 Polyxene Julie Rosenørn-Lehn
3 Sigrid Benedicte Georgine Rosenørn-Lehn
3 Erikke Rosenørn-Lehn
Min slægtsmæssigt forbindelse til von Eyben slægten er følgende: Baronesse Pechlin, der var født von Eyben var min 2 x tipoldemoder:
NB Ovenstående er ikke nødvendigvis udtryk for alle efterkommere. Jeg har lavet en udskrift af de efterkommere jeg har registreret i op til 6 generationer - dvs incl min egen generation - men jeg ved at jeg formentlig mangler en del.

Med venlig hilsen

Chr. D. Reventlow
web: www.reventlow.dk
email: cd@reventlow.dk
29-4-2003 
von Lövenbach, Polyxene Adelheid Louise Pechlin (I18243996477)
 
2 1903 idømt to års forbederringshus for tyveri og overtrædelse af tilhold.
Tidligere straffet tre gange.
Rigsarkivet: https://cs.sa.dk/picture/view-values/673187?selectedTab=113&locale=da 
von Eyben, Wilhelm Theodor Werner (I18243996465)
 
3 1930 Student
1937 Jurist ved Københavns Universitet (KU)
1950 Dr.jur. ved KU
1976 Dr.jur. h.c. ved Oslo Universitet

1937-1945 Sekretær/fuldmægtig Justsitsministeriet
1945-1951 Dommer ved Københavns Byret
1951-1982 Professor, KU Retsvidenskabelige Fakultet

1937-1944 Privatmanuduktør
1944-1946 Manuduktør ved KU
1946-1951 Lektor ved KU
1954-1982 Efor for Egmont H. Petersens Kollegium, København
1954- Redaktør af Karnovs Lovsamling
1955-1980 Formand for Monopolrådet
1959- Medlem af kuratelet for Ugeskrift for Retsvæsen
1963-1972 Medlem af Ophavsretsrådet
1964-1978 Formand for Taksationskommissionen efter Den Københavnske Byggelov
1965-1982 Formand for Taksationskommissionen efter Ekspropriationsloven
1966-1976 Medlem af den Særlige Klageret

1952-1955 Formand for Skibsregistereringskommissionen
1953-1955 Medlem af Færøernes Realkreditudvalg
1953-1960 Hovedbestyrelsesmedlem af Danmarks Naturfredsningsforening
1953-1956 Medlem af Repræsentantskabet for Dansk Juristforbund
1954-1959 Formand for Kommissionen til revision af Sandflugtslovgivningen
1956-1964 Bestyrelsesmedlem af Dansk Juristforbund
1956-1971 Medlem af Kommissionen til revision af Ekspropriationslovgivningen
1959-1963 Medlem af Landsskatteretsudvalget
1961-1968 Formand for Den Danske Musik- og Balletfestival
1964-1970 Formand for bestyrelsen af Dansk Juristforbund
1965-1968 Formand for Udvalget om Ungdommens Uddannelsesstøtte
1967-1985 Bestyrelsesformand for Krigsforsikringen for Danske Skibe og Dansk Søforsikring for Varer
1973- Æresmedlem af Suomalainen Lakimiesydistys
1975-1977 Formand for Obligationsudvalget
1977- Udenlandsk medlem af Suomalainen Lakimiesydistys
1982-1998 Formand for bestyrelsen for G.E.C. Gads Fond

Har udgivet:
Strafudmålingen (1950)
Panterettigheder (1959)
Juridisk Grundbog (1962)
Fast Ejendomsregulering (1965)
Thi Kendes for Ret (Retsopgøret) (1968)
Proceduren (1969)
Juridisk Ordbog (1970)
Dansk Miljøret I-V (1977-78)
Monopoler og Priser I-II (1980)
Miljøret (1980)
Tema med Variationer (1982)
Elisabeth (1985)
Miljørettens Grundbog (1986)
Bevis (1986)
Dommertilkendegivelser (1987)
Temaer uden Variationer (1992)
3 (1994)
Afhøringer?

Har modtaget:
Storriderkors af den Islandske Falkeorden (1976)
K - Ridderkorset? 1979 
von Eyben, William Edler (I18243996467)
 
4 Adelsårsbog 1905 Familie (F107)
 
5 Arvelig sygdom, der stammede fra Aksel von Eyben, Børge (I18243996380)
 
6 Asken blev spredt over havet fra et træskib nord for Fynshoved. Berthelsen, Lis (I18243996082)
 
7 Boede på gården i Heieren i Norge, som i 1968 fremdeles beboes af slægten. Christensen, Heieren Erich (I18243996100)
 
8 Buddhistisk munk og lama tilknyttet det buddhistiske center på Østerbro indtil ca 1994. Høyer, Olaf (I18243996199)
 
9 Børnene i denne familie er alle født på Holm ved Torsnæs, Frederiksstad, Norge.
Alle sønnerne giftede sig med piger fra Heieren.
Efterkommere til Johannes var ejere af Heieren i 1970-erne. 
Eriksen, Christen (I18243996116)
 
10 Drownining von Eyben, Carl Wilhelm Georg (I18243996384)
 
11 Døde på hospice af æggestokkecancer. Berthelsen, Lis (I18243996082)
 
12 Elisabeth og Claus fik tirsdag den 17. sept. 2002 en dejlig søn på 53 cm. og 3,9 kg. von Eyben, Johannes Schioldann (I18243996436)
 
13 Elisabeths fødselsår har der været varierende oplysninger om. Postmesteren fik i sin tid oplyst året 1745, men det er usandsynligt idet hun da ville være blot 21 år da hun bliver kammerfrøken. Et brev fra det kloster, hun døde i, til min far William, sætter hendes fødselsår til 1736, hvilket er mere sandsynligt og virker troværdigt.

Dronning Caroline Mathilde betroede sig til Elisabeth om sit forhold til Struense hvilket formentlig var årsagen til, at Elisabeth blev fjernet fra hoffet i 1771, året før Struensees fald.
Elisabeth blev afhørt skriftligt af kommisionen, der endte med at dømme Struensee til døden, og hun afgav den 24-Febr-1772 en meget belastende forklaring om forholdet mellem dronningen og Struensee, lidet anende, at Struensee fire dage før havde afgivet fuld tilståelse i Kastellet i København.
Elisabeths bror, Joachim Werner, deltog i arrestationen af Struensee banden.

Elisabeths liv er skildret i en skønlitterær roman:
Prof.dr.jur. William Edler von Eyben:
"Elisabeth"
G.E.C. Gads Forlag 1985
ISBN 87-12-01574-1 
von Eyben, Elisabeth Sophia Maria (I18243996406)
 
14 Else died on the 18th of September at 10:30 AM after a long illness and a
lot of surgery on her legs due to vascular problems. She was 79 years old.
I was with her when she died at the Gold Coast Hospital.

Email from Poul Nielsen to Keld von Eyben, sent 20-09-2001 00:44 
Nielsen, Poul (I18243996289)
 
15 Else Nielsen natural father was Skjold Christian Verner v.Eyben
Nature Mother Karen Marie Thanner
Else Neilsen was adopted on the 12th December 1928 by Kaj Otto Larsen who married her mother Karen Marie Thanner date unknown.

Regards Jill Taylor from Australia 
von Eyben, Else (I18243996408)
 
16 email 15-1-2005 from David to Keld.
Greetings everyone,

We would like to introduce the newest member of our family: Nicolas
Edler Bird von Eyben! Nicolas was born today at the Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis in Amsterdam, January 15th at about 3:25pm. Everyone is home
already and doing well! We took advantage of the Dutch tradition of
going home only 2-4 hours after the birth. Our experience at the
hospital was great and the midwife and nurses were wonderful. Of
course, Rie's favorite person (after Dave) was the anesthesiologist who
provided the epidural. As you can see the little guy is pretty tired
and at this point he has spent most of his whole life sleeping.

love to all,
Rie, David, Mathias, and little Nicolas 
von Eyben, Nicolas Edler Bird (I18243996451)
 
17 En af Hulderich juridiske lærebøger (på latin) findes digitaliseret og tilgængelig online:
http://kvk.bibliothek.kit.edu/view-title/index.php?katalog=ARCHIVE_ORG&url=http%3A%2F%2Farchive.org%2Fdetails%2Fbub_gb_YWGX6enuKKAC&signature=qvSpFT_5EJn-UsJoH5X_lJTbYzZ0wG752Yy7QHHxHpQ&showCoverImg=1 
Familie (F50)
 
18 Find A Grave Kilde (S1494417627)
 
19 From: martin houmann
Sent: 12. august 2001 00:15
To: kve@novonordisk.com
Subject: Henriette Louise Hedevig von Eyben

Min farfars farfar Peter Wilhelm Christian Houmann (född 29 feb 1828 död 1905) var gift med Henriette Louise Hedevig von Eyben (född 12 maj 1833, död 1920). Peter Houmann var proprietaer och var under en tid plantagägare i Argentina. Henriette von Eyben och Peter Houmann slog sig sedan ned som jordbrukare och ägde Munkagård Ysby i södra Halland. Efter sin död begravdes Peter Houmann i Ränneslöv (södra Halland). Däremot har jag ej kunnat finna var Henriette von Eyben är begravd. Vet Ni mer vad som hände henne efter Peter Houmanns död vore jag mycket tacksam. Vad jag förstått fick de 14 barn av vilka jag känner till Sophus (min farfars far), Julie, Heinrich samt Axel. Axel bosatte sig i Köpenhamn och har två söner i USA. Heinrich har efterlämat manliga efterkommande i Danmark.

Med vänlig hälsning
Martin Houmann 
von Eyben, Henriette Louise Hedevig (I18243996424)
 
20 Giftermål ikke helt sikkert iflg adelsårbogen 1905 Brunner, Johan Samuel (I18243996091)
 
21 Gjellerup Kirke Sognepræst Tine Schmidt Lorenzen Familie (F28)
 
22 Göteborg, Sweden von Eyben, Jarl Edler (I18243996429)
 
23 Han blev født ved
kejsersnit den 15. februar 2001 kl. 9.18 på Rigshospitalet 
von Eyben, Mikkel Edler (I18243996450)
 
24 Høyer slægtens stamtavle tager udgangspunkt i denne mand. Han var født i Norge og kom til Danmark ca 1770 med general Sehested til tose i Norge, der også ejede Høgholm på Djursland.
Ejer af Fævejle Hovedgård ved Greenå, Jylland, med tilligende gods i Lyngby, Allelev, Trustrup, Saldrup, Albøge og Homø.
Dog ikke alle gårde i disse byer. 
Erichsen, Heieren Knudt August (I18243996115)
 
25 Indlagt med lungeinfektion, døde efter en uge. Var ellers fuldt aktiv til det sidste. Høyer, Bent (I18243996179)
 
26 Ja, så blev det altså en lille pige på 54 cm og 3,5 kg
Vandet gik - meget bogstaveligt - kl. 02 i morges, kl. 05 tog vi på
hospitalet (blev inden afrejsen omdirigeret fra Hvidovre til
Frederiksberg pga. for mange fødende) kl 10 blev hun født og kl. 16
var vi atter hjemme igen.

Det var lidt hårdere for Sanne ift. første gang, men det viste sig
også, at det var lidt svært at få presseveerne til at gøre som du
skulle da barnet ikke lå helt nede hvor det skulle.
Efterfølgende - og med et par snilde fingre fra jordemoderen - viste
det sig at have været forårsaget af at navlestrengen havde viklet sig
rundt om halsen på barnet (nok først allersidst i forløbet af
fødslen), ikke bare én gang, men hele FIRE gange. Dét havde de ikke
set før.

Alt er dog OK, barnet blev ikke stresset undervejs, pulsen var
konstant OK og hun er yderst eksemplarisk - ingen deformationer el.
lign.
Email fra Thomas@vonEyben.net 
von Eyben, Emma (I18243996410)
 
27 Joachim havde 7 sønner og 3 døtre.
Fra 3 af disse sønner nedstammer de 3 nulevende danske linjer i slægten.

Deltog i opgøret med Struensee ved natten mellem 1-2 Februar 1771 at arrestere kongens livlæge Berger. Struensee selv havde ikke tid til at fungere som livlæge! Joachim gennemførte arrestationen om natten og afleverede Berger til fængslet (i Kastellet?) og skrev en rapport om sit arbejde. Denne findes formentlig i Rigsarkivet. 
von Eyben, Joachim Werner (I18243996433)
 
28 Kaj and Karen Marie had a child February 1929 my mums 1/2 sister - Inge Larsen now Inge Jensen who is living in Brisbane Queensland Australia. Aunty Inge married Vigo Jensen in Denmark, two of their four children were born in Denmark and two in Australia.
Regards Jill Taylor from Australia 
Larsen, Inge (I18243996253)
 
29 Krigsslag von Eyben, Carl Cuno Friedrich (I18243996382)
 
30 Lungekræft Kruse, Lise (I390092363968)
 
31 Maleri findes hos Ulrich i Göteborg. von Eyben, Carl Ludvig Heinrich Gottlieb (I18243996383)
 
32 Ole had major lung problems (KOL) and died after many weeks in respirator lung macine treatment. Müller, Ole Viggo (I18243996273)
 
33 På siden http://home6.inet.tele.dk/flemclar/copulmaria1840.html
kan læses fra kirkebogen 1840:

Forlovere var
capitain P. Scherbeck af Helsingør og
capitain C. von Eyben på Søelyst i Nyerup sogn.

Notat
2: ["Vielse hjemme" er overstreget i kirkebogen.]
I følge kongelig bevilling af 20. Januar 1840 foretoges vielsen i St. Mariæ kirke skjønt hørende til Tikjøb sogn. 
Schierbeck, Peter Christian (I18243996327)
 
34 På siden http://home6.inet.tele.dk/flemclar/copulmaria1840.html
kan læses fra kirkebogen 1840:

Forlovere var
capitain P. Scherbeck af Helsingør og
capitain C. von Eyben på Søelyst i Nyerup sogn.

Notat
2: ["Vielse hjemme" er overstreget i kirkebogen.]
I følge kongelig bevilling af 20. Januar 1840 foretoges vielsen i St. Mariæ kirke skjønt hørende til Tikjøb sogn. 
von Eyben, Louise Wilhelmine Juliane Antoinette (I18243996442)
 
35 Skilsmissebevilling Kbh Kommunes Socialdirektorat 2910120487-57 Müller, Paul Harry (I18243996274)
 
36 Skilsmissebevilling Kbh Kommunes Socialdirektorat 2910120487-57 Olsen, Hanni Sofie (I18243996296)
 
37 Source Axel Houmann Houmann, Axel (I18243996166)
 
38 Source Medium: Book
Source Quality: Relatively good

Overtaget fra W.E. von Eyben
Mange samtidige håndskrevne notater, som er pålidelige. Selve den trykte tekst er fyldt med fejl og skal tages med forbehold. 
Kilde (S-1483301498)
 
39 Source Medium: Book
Source Quality: very good

Udgives af en forening, der har denne bogudgivelse som sit formål.
Bogen bygger på det materiale, som postmester August von Eyben indsamlede og som siden blev overført til Rigsarkivet i Danmark. 
Kilde (S-1483301501)
 
40 Source Medium: Book
Source Quality: Very reliable.

Ligprædikenen gengiver hele Haio Eybens liv og hans forfædre ifm hans dødsfald og bisættelse. Prædikenen er derfor samtidig og aldeles præcis hvad angår Haio og hans familie og givetvis af aldeles pålidelig kvalitet for hans fordædre. 
Kilde (S-1483301502)
 
41 Source Medium: Book Kilde (S-1483301489)
 
42 Source Medium: Book Kilde (S-1483301486)
 
43 Source Medium: Book Kilde (S-1483301480)
 
44 Source Medium: Letter
Source Quality: Prime 
Kilde (S-1483301471)
 
45 Source Medium: Letter
Source Quality: Very good 
Kilde (S-1483301472)
 
46 Source Medium: Manuscript
Source Quality: High

Visse data opdateret af Ragna. 
Kilde (S-1483301503)
 
47 Source Medium: Manuscript
Source Quality: Høj sikkerhed

Fotokopi givet til Keld von Eyben ca 1980 
Kilde (S-1483301482)
 
48 Source Medium: Manuscript
Source Quality: Prime

Koncentrerer sig mest om den mandlige del af slægten.
Baserer sig på Adelsårbogen 1905 samt egen indsamlede informationer.
Findes i forskellige renskrivninger, der dog varierer med visse slåfejl. 
Kilde (S-1483301468)
 
49 Source Medium: Manuscript
Source Quality: Samtidig og særdeles troværdige 
Kilde (S-1483301499)
 
50 Source Medium: Newspaper
Source Quality: Meget høj 
Kilde (S-1483301497)
 

      1 2 Næste»