Hulderich von Eyben

Hulderich Edler von Eyben

Huldericvh von Eyben var en betydelig jurist i det tyske samfund i slutningen af 1600-tallet. Læs mere om ham på det tyske Wikipedia.

Den tyske Keiser Leopold optog 16 Marts 1682 assessor i den kejserlige kammerret, Hulderich Eyben, i rigsadelig stand med navnet Hulderich Edler von Eyben.

Kejseren tildelte familien følgende Våben:

Ein Gelb oder goldtfarber schilt, in welchen ein ausgebraiter shwarzer adler fürwerts sehend erscheinet, der umb des halsz beederseithes ein dreyblätiges grünes klee abwerts geschlungen, auff dem kopf aber zween nägel mit braiten blaten eingesteckt führet, über den schilt gerad fürwerts ein offener adelicher freyer thurniershelm, beederseiths mit shwarz und gelber helmdecken und darob einem von diesen farben gewundenem pausch geziehret, aus welchem bis an die vaffen oder fuesz der im schilt beschribene auszgescwungene schwarze adler zu sehen”.

Fra et samtidigt portræt af Hulderich.

Det skyldtes, at hans forfædre havde ført adeligt våben – en af dem havde endda på en rejse til det Hellige Land fået våbnet forbedret – to nagler tilføjet på hovedet af den ørn der står på skjoldet – ligesom de havde været gift i adelig stand og ejet adelige godser.

Hulderich’s søn Christian Wilhelm von Eyben trådte i Holsten-Gottopsk tjeneste og siden har slægten været knyttet mere eller mindre til Danmark, hvor flere linjer nu er bosiddende, dog uden at være optaget i den Danske adel.

zHulderich epitaphium kan ses i domkirken i Wetzlar i Tyskland.