Struensee’s sidste dans

Flere af vores forfædre var direkte involveret i det store drama dengang den danske kong Christian VII i 1700-tallet reelt overlod magten over landet til sin livlæge, tyskeren Johann Friedrich Struensee.
Endnu værre var det, at Struensee også var kæreste med den unge dronning Caroline Mathilde.
En af mine forfædre oplevede dette nationale drama på nærmeste hold.

Elisabeth von Eyben (1736-1780)

Elisabeth von Eyben (1736-1780) var nemlig i 11 år ansat ved hoffet som hofdame for den unge dronning Caroline Mathilde. De to kvinder var nærmest jævnaldrende og hun oplevede hvordan dronningen havde en affære med Struensee.

Den enevældige konge led formentlig af skizofreni, og han overlod gradvist mere og mere af landets ledelse til Struensee, som dermed reelt fik fuld kontrol over den uerfarne konge og hele kongeriget. Det var naturligvis uholdbart for den danske adel, som mistede deres del af kontrollen over landet.

I januar 1772 førte det til et statskup i Danmark, hvor Struensee blev anholdt og dømt til en voldsom død på skafottet – og kongen blev skilt fra sin dronning.

Hirschholm Slot nord for København, hvor dronningen og Struensee holdt hof sammen – væk fra den sindssyge konge. I dag er slottet revet ned – men jeg bor faktisk tæt på slotsparken, som er bevaret i sin oprindelige struktur.

Selvom Elisabeth von Eyben ikke længere var ansat ved hoffet, så havde hun oplevet hele affæren mellem dronningen og livlægen på nærmeste hold, og dronningen havde løbende betroet sig til Elisabeth om sine følelser for den sindssyge konge og hendes kærlighed til Struensee.

Elisabeth’s skriftlige vidneudsagn i forbindelse med restssagen var stærkt belastende for Struensee, som alene på den baggrund givetvis var blevet domfældt – også selvom han ikke forinden havde tilstået det hele siddende i sin fægselscelle.

Hofteatret ved Christiansborg Slot i København

To hundrede år senere bliver denne historie fortalt af min far, professor W.E. von Eyben, ved et foredrag i TeaterMuseet på Christiansborg – det sted hvor Caroline Mathilde og Struensee dansede deres sidste dans sammen.

Musikken blev genskabt for første gang siden 1772 og fremført af tre af landets dygtigeste musikere – Kim Sjøgren, Anders Öberg og Hans Gammeltoft-Hansen.

Den sidste dans – som musikken blev spillet i 1772

Tilhørerne 190 medlemmer af Juridisk Forening under DJØF (Danmarks Jurist- og Økonomforbund), hvorfor min far især beskæftigede sig med hele retsopgøret efter statskuppet.
Foredraget kan høres herunder – opdelt i kapitler:

1 – Den 16. januar 1772 – kuppet forberedes
2 – Komplottet
3 – Oprørere og arrestanter
4 – Elisabeth’s vidneforklaring i retssagen mod Struensee
6 – Spørgsmål og svar
Struensee arresteres 17. januar 1772